Logo Argimode

Acreditacions i certificacions

OEKO-TEX® Standard 100

La norma OEKO-TEX ® Standard 100 és un sistema de proves i certificació unificat a escala mundial per a productes tèxtils crus, intermedis i acabats en totes les etapes de procés, amb l'objectiu d'aconseguir prescindir totalment de substàncies nocives.

El lema Tèxtils de confiança és conegut mundialment com a sinònim de producció tèxtil responsable, fiabilitat i transparència.

Associació Internacional OEKO-TEX ®

L'associació internacional OEKO-TEX ® és una agrupació de 15 instituts d'investigacions i proves d'Europa i Japó, amb representacions i oficines de consulta en més de 60 països a nivell mundial.

Més informació:
OEKO-TEX® Association


Clear to Wear

Clear to Wear és un estàndard de salut de producte que ha estat elaborat per Inditex de conformitat amb la legislació més exigent en matèria de salut de producte.

A més del relatiu a composició, el pH i solidesa del color, regula aquelles "Substàncies d'Utilització Legalment Limitada" i que, d'estar presents en el producte per sobre de certs nivells, podrien ser perjudicials per a la salut humana.

A més, Clear to Wear limita l'ús de dos paràmetres no contemplats en la legislació vigent: els Compostos organoclorats i els Isocianats.

Inclou REACH com a regulació comunitària d'obligat compliment per a tots els proveïdors de Inditex .

Clear to Wear es de aplicación general y obligatoria para todos aquellos productos confeccionados, calzados, complementos, fornituras y/o tejidos suministrados a Inditex.

Més informació:
Clear to Wear


Nave industrial

© Argimode, S.A. - Tel.937 776 495  - Fax 937 776 986 - info@argimode.com