Logo Argimode

Els nostres orígens

Argimode S. A. es va fundar en la dècada dels noranta amb un personal molt experimentat, provinent de diferents empreses del sector ubicades a la conca del riu Llobregat, bressol de l'apogeu tèxtil català al segle XX.Nave industrial Camión de transporte

© Argimode, S.A. - Tel.937 776 495  - Fax 937 776 986 - info@argimode.com